Produktové portfólio

Produktové portfólio je zložené z viacerých typov stavebného polystyrénu. Každý z typov má svoje špecifické určenie. Čo je však u každého typu jednotné je rozmerová stabilita, nízka nasiakavosť, nízka tepelná vodivosť a u niektorých typov dobré zvukovo-izolačné vlastnosti.

Štandardné rozmery u všetkých typov polystyrénu sú 1000 mm x 500 mm x požadovaná hrúbka (v našom prípade až do 1000 mm). Je možné zhotoviť aj iné rozmery ako napríklad 2000 mm x 1000 mm x požadovaná hrúbka no tieto sa zhotovujú na základe objednávky.