výhody využitia EPS

Fasády a steny:

 • lepšie tepelné a technické vlastnosti;
 • nižšie prevádzkové náklady na vykurovanie a klimatizáciu;
 • odstránenie tepelných mostov, ktoré sú hlavnou príčinou kondenzácie a následného rastu plesní na vnútornom povrchu stien;
 • vyššia povrchová teplota a plné využitie akumulácie konštrukcií;
 • zvýšenie komfortu bývania v zime aj v lete;
 • zníženie prehrievania miestností v lete;
 • zníženie hrúbky a hmotnosti stien;
 • ochrana muriva proti mrazu.


Podlahy:
EPS sa využíva aj na izoláciu podláh v budovách, kde v konštrukcii plní funkciu tepelnej a zvukovej izolácie. Montuje sa do podlahových obytných priestorov, priemyselných budov a využíva sa na zateplnenie pivničných podláh, ako tepelná izolácia v zemi.

Stropy:
Stropné systémy ELEGOHOUSE majú unikátne vlastnosti, ktoré u iných stropných systémoch určite chýbajú. Nosníky typu Garpet spolu so stropnými vložkami z EPS umožňujú vybudovať v extrémne krátkom čase dokonale ľahkú a izolovanú stropnú konštrukciu vo forme rebierkovej železo betónovej dosky.

Strechy:
Polystyrénové dosky sa aplikujú ako:

 • dodatočná tepelná izolácia obytného podkrovia;
 • tepelná izolácia plochej strechy;
 • tepelná izolácia pôjdového stropu;
 • tepelná izolácia na vonkajšej strane stropu.


Zvuková izolácia:
Zvuková izolácia je dôležitou metódou stavebnej akustiky v boji proti šíreniu hluku. Efektívnym spôsobom je použitie dosiek z elastifikovaného expandovaného (penového) polystyrénu. Tieto dosky majú vďaka špeciálnemu plastickému spracovaniu veľmi dobré akustické vlastnosti, nízku cenu a udržujú požadované izolačné vlastnosti aj vo vlhkom prostredí.

Polystyrenová drť:
Polystyrenová drť sa dá využiť aj ako prímes do betónových poterov na vytvorenie takzvaného termobetónu, alebo ako prímes pre zlepšenie konzistencie pôdy, zásypy a podobne.

 Koľko tepla uniká do okolia cez steny a okná?

kolko tepla unika