divízia elegohouse

Spoločnosť IZO 4 v súlade so svojou filozofiou k 1.3.2011 vytvorila vo svojom organizačnom systéme samostatnú divíziu pod značkou ELEGOHOUSE.
Cieľom a náplňou tejto divízie je vyvíjať, vyrábať a postupne uvádzať na trh nové produkty, chýbajúce na trhu stavebných materiálov a technológií.

Momentálne táto divízia získala a disponuje niekoľkými európskymi patentmi, ktoré prinesú stavbárskej obci absolútne špičkové novinky v stavebných technológiách.

Prvým produktom tejto divízie je STROPNÝ SYSTÉM – ELEGOHOUSE.
Postupne a vo veľmi krátkej dobe, ešte v tomto roku, svojich obchodných partnerov prekvapíme ďalšími prevratnými novinkami.

Ostáva nám dúfať, že aj Vás zaujme tento inovačný trend a prinesie Vám osoh a spokojnosť našich zákazníkov.