o EPS

EPS alebo jednoducho povedané polystyrén je organická hmota zo skupiny penových plastov. Vyrába sa z chemickej látky – styrénu, ktorý získavame z ropy. Expandovaný (penový) polystyrén (EPS – Expaded PolyStyren) sa expanduje (napeňuje) pomocou vodnej pary a nadúvadla.

Samotný proces výroby prebieha v troch krokoch:

  1. krok – polystyrén sa vyrába z malých perličkových guličiek (suroviny), ktoré sa v prvom kroku prepeňujú pri teplote asi 100 ºC. Vytvoria sa tak čiastočne napenené guľôčky približne s trojnásobným priemerom oproti pôvodnej veľkosti. Dá sa povedať, že malé perlové guličky EXPANDUJÚ. Objem guľôčky vzrastá dvadsať až päťdesiatkrát.
  2. krok - po napenení sa predpenené guľôčky nechajú odležať a dozrieť. Doba odležania a dozretia guľôčok je presne stanovená podľa toho, aký typ polystyrénu sa bude vyrábať. V prípade, keď je to nutné, dochádza k speneniu, ktoré ukonči napeňovanie.
  3. krok - po napenení suroviny (EXPANZII) sa guľôčky spoja prostredníctvom pary a vysokého tlaku vo forme do kompaktného bloku, ktorý má v našom prípade rozmery 4000 mm x 1000 mm x 600 mm. Vyrobené bloky sa nechávajú niekoľko dní sušiť resp. stabilizovať, aby sa dosiahla rozmerová stálosť. Až po vystabilizovaní bloku je možné narezať vyrobený blok na dosky alebo požadované zložitejšie tvary presných rozmerov.


Trvanlivosť
Vďaka výnimočnej trvanlivosti EPS je obalený produkt a izolovaný objekt neustále chránený. EPS odoláva vlhkosti, vode aj vysokým teplotám. Jeho mäkký povrch chráni proti poškodeniu, zničeniu a špine. Všetky svoje vlastnosti si uchováva počas celého životného cyklu (pri budovách je to minimálne toľko, koľko budova stojí).

Ochrana
Napriek tomu, že výrobky z EPS sú ľahké, majú dobré mechanické vlastnosti, takže dokážu absorbovať vonkajšie nárazy a tlaky. EPS prispieva svojou troškou k ochrane a bezpečnosti ľudí – od cyklistických heliem a motoristických prílb cez plaváky a záchranné prostriedky, až po obaly na lieky a chladiace boxy na dopravu ľudských orgánov. Aj vďaka izolácii z EPS nebudete doma v zime mrznúť a v lete trpieť horúčavami. Má vynikajúce požiarne vlastnosti. V súčasnosti sa využíva EPS samozhášavý, preto jeho použitie nachádzame aj pod ochrannými krycím vrstvami.

Odolnosť
Vynikajúce mechanické a chemické vlastnosti si tento materiál uchováva preto, lebo takmer neabsorbuje vodu. EPS je inertný a nepodlieha zmenám, čo zabraňuje tvorbe plesní a rastu rozličných baktérií. Je výborne kompatibilný s väčšinou bežne dostupných materiálov, aj s tými, ktoré sa používajú v stavebníctve (cement, omietky, soli alebo voda). Nevyžaduje nijakú špeciálnu ochranu. Je paropriepustný a vďaka tejto vlastnosti zateplené budovy nepodliehajú náporu vysokej vlhkosti a plesniam. Táto vlastnoť je výhodná hlavne pri nevetraných konštrukciách.

Malá hmotnosť
EPS tvorí 98 % vzduchu – ide teda o jeden z najľahších baliacich a stavebných materiálov vôbec. Ľahko a jednoducho sa spracováva obyčajnými nástrojmi. Jeho nízka hmotnosť uľahčuje dopravu aj prepravu výrobkov. V prípade stavieb umožňuje ekonomickú ištaláciu.

Prispôsobivosť
EPS môže mať množstvo tvarov a veľkostí. Prispôsobí sa nielen tej najmenšej balenej súčiastke, ale aj povrchu obrovskej budovy. Spoľahlivé počítačové programy zabezpečujú, aby sa tvar a forma EPS úplne prispôsobili obaľovanému produktu.

Izoluje
Tepelnoizolačné vlastnosti EPS – nízka tepelná vodivosť a stála izolačná vlastnosť – udržujú teplo a chlad tam, kde má byť. Vďaka EPS je doma stále príjemne a jedlo ostáva čerstvé. EPS zabraňuje kondenzácii, preto sa ryby, ovocie a zelenina bezpečne, bez straty svojej čerstvosti a tvaru dostanú až k nám.

Neškodnosť
EPS sa niekoľko desaťročí používa ako obalový materiál na potraviny, pretože je zdravotne neškodný. Jeho montáž a manipulácia si nevyžaduje žiadne špeciálne ochranné pomôcky.

Úspornosť
Použitím správnej technológie zatepľovania s EPS izoláciou sa dosahujú a 40-percentné úspory nákladov na vykurovanie.

Je ekologický
Úspora energií vďaka izolácii z EPS znižuje spotrebu paliva, čím sa znižujú emisie, ktoré spôsobujú skleníkový efekt a kyslý dážď. EPS neobsahuje tzv. freóny, preto nepoškodzuje ozónovú vrstvu. EPS je 100-percentne recyklovateľný. Ani výroba EPS nezaťažuje životné prostredie – používa sa čistá technológia s nízkou spotrebou vody a veľmi nízkou úrovňou emisií. Každý odpad z výroby sa znovu spracuje na ďalší výrobok.