Logistika

Spoločnosť IZO 4, s.r.o. disponuje nákladnými vozidlami, prostredníctvom ktorých zabezpečuje rozvoz svojich výrobkov priamo k zákazníkom. Využívame vlastný vozový park s rôznymi kapacitami. Podmienkou pre dodanie objednávky prostredníctvom nákladných vozidiel spoločnosti IZO 4, s.r.o. je minimálne objednané množstvo 128 balíkov, čo predstavuje kapacitu nášho najmenšieho sólo vozidla. Objednávky, ktoré spĺňajú objem akéhokoľvek sólo vozidla, sú distribuované najviac do vzdialenosti 150 km. Ak miesto vykládky pre sólo vozidlo presahuje vzdialenosť 150 km, je možné takúto vykládku uskutočniť iba v prípade ak bola dohodnutá s odbytovým oddelením našej spoločnosti. Ďalšou možnosťou je spojiť objednávku s objednávkou iného zákazníka, ktorá naplní celú kapacitu sólo vozidla a prívesu a miesto dodania sa nachádza na tej istej trase. Pre celú súpravu je určená vzdialenosť maximálne 300 km. Zákazník môže využiť službu dvoj vykládky, ale iba v tom prípade, ak druhá vykládka je súčasťou trasy.