ako vybrať strop

Projektanti a stavebné firmy v tom majú pomerne jasný prehľad. Horšie sú na tom tzv. samostavitelia.
Projektant vie, že cena stropnej konštrukcie sa skladá z ceny:

  • hlavných materiálov;
  • doplnkových materiálov;
  • pomocných materiálov;
  • réžijných nákladov;
  • dopravných nákladov;
  • manipulačných nákladov (zvislých a vodorovných presunov);
  • prácnosti;
  • užitnej hodnoty stavebného prvku;
  • rýchlosti výstavby.


Samostaviteľa zaujíma hlavne cena hlavných materiálov. Ak je napríklad pri montovaných železobetónových stropoch nízka cena polotovaru t.j. nosníkov a vložiek, ešte to neznamená, že z toho bude lacný strop. Napríklad normočasy merané pri výstavbe týchto stropov sú až 2,3 hod/m2. Ak tento strop buduje dobrá firma, jej prácnosť pri výstavbe vyjadrená jednotkou normočas sa násobí v náväznosti na región od 10-15 eur/hod.

Potom je pri 100 m2 stropnej doske 230 x 10 - 15 až 2.300,- - 3.450,- eur náklad za prácnosť. Ak dosku izolujeme zospodu, potom musíme rátať s ďalším materiálom a ďalšou prácou.

Ak dávame pod podlahu kročajovú či zvukovú izoláciu, tiež musíme rátať so všetkými nákladmi s tým súvisiacimi. Rozdiel je vyložiť na výšku stropu 31 ton a 10 ton materiálov a to sa týka aj dopravy a tiež vnútrostaveništných presunov. Dôležitá nie je cena polotovaru, ale cena hotovej stropnej dosky a jej užitnej hodnoty. Každý systém je potrebné prepočítavať v komplexe užitnej hodnoty na konci zhotovenia konštrukčného prvku podlahy nad doskou.