stropné systémy

Stropné systémy ELEGOHOUSE majú unikátne vlastnosti, ktoré u iných stropných systémoch určite chýbajú. Nosníky typu Garpet, spolu so stropnými vložkami z EPS umožňujú vybudovať v extrémne krátkom čase dokonale ľahkú a izolovanú stropnú konštrukciu vo forme rebierkovej železobetónovej dosky.

Výhodnosť tohto systému je nasledovná:

 • Nízka objemová hmotnosť – znižuje prácnosť, náklady na dopravu a manipuláciu s materiálom.
 • Malá hrúbka stropnej konštrukcie a ľubovoľné rozpätie vyplýva z vynikajúcich pomerov váhy konštrukcie k jej únosnosti.
 • Podlahová skladba na tejto doske nepotrebuje zvukovú, ani kročajovú izoláciu.
 • V prípadoch nad garážou, či pivnicou je stropná doska perfektne tepelne izolovaná.
 • Zo statiky vyplýva, že nárast rozpätia zväčšuje hrúbku dosky. Pri všetkých stropoch sa to rešpektuje, pretože osový rozpon nosníkov diktujú stropné vložky. Iba tento systém umožňuje osový posun nosníkov bližšie k sebe, pretože stropné vložky môžu mať akýkoľvek rozmer. Túto skutočnosť ocenia najmä projektanti.
 • Žiaden rozmer stropnej dosky nezadáva dôvod na odpady pri budovaní stropu. Pozdĺžne aj priečne sú vložky narezané absolútne presne podľa projektovej dokumentácie a kladačského plánu.
 • Skryté prievlaky ľahko umiestnime do polystyrénovej hmoty stropu, pričom ich nie je vidieť.
 • V stropných vložkách bezproblémovo vedieme elektro, či vzduchové rozvody rekuperačnej, alebo klimatizačnej jednotky. Drážky sa vypália priamo na stavbe odporovým nožom.
 • Pri podlahovom vykurovaní nepotrebujete izolovať podlahu.
 • Transformáciu akejkoľvek dosky na tento systém zabezpečuje výrobca bezplatne, vrátane technickej podpory.
 • Jediný výrobca montovaných stropov predáva svoju dosku aj zmontovanú vrátane zadebneného a výstužou vyviazaného venca. Zákazníkovi ostáva betonáž.
 • Povrchová úprava podhľadu je absolútne presná a nanáša sa tak, ako pri zatepľovaní. Cementové lepidlo cez perlinku a následne štuková omietka. Je možná aj úprava pre sadrokartón, respektíve drevený, či iný podhľad.
 • V špecifických prípadoch systém umožňuje v miestach s extrémnym zaťažením vytvoriť aj v kolmom smere na nosníky ďalšie nosníky, čím vznikne krížom armovaná kazetová stropná konštrukcia.
 • Systém je použiteľný pre každý druh stavieb.
 • Systém umožňuje kombináciu železobetónového rebra a dosky OSB o hrúbke 25 mm. Na takejto doske je možné na druhý deň pokladať podlahy. Je to obzvlášť výhodné pri rekonštrukciách starých objektov, najmä v prípadoch komplikovanej dopravy betónu.