stropná doska

Všeobecná charakteristika

Stropná konštrukcia ELEGOHOUSE firmy IZO4, s.r.o. je v súčasnej dobe najprogresívnejšou technológiu v zhotovovaní stropných monolitických železobetónových dosiek.

Synergicky spája užitné vlastnosti a nároky na tento konštrukčný prvok v pozemnom staviteľstve. Technologicky nenáročný postup pri jej zhotovovaní poskytuje zhotoviteľovi vo výstupe jedinečný efekt.

Doska je ľahká, má vysokú únosnosť pri malej hrúbke stropnej konštrukcie, ktorá vyplýva z vynikajúcich pomerov váhy konštrukcie k jej únosnosti.


Jej prednosti sú najmä:

 • vysoká únosnosť;

  schema stropu elegohouse

 • jednoduchá montáž bez žeriavu;
 • presnosť a rýchlosť pri montáži;
 • super podklad pre nanášanie omietky;
 • ekologická nezávadnosť;
 • nízka prácnosť;
 • nízka objemová hmotnosť;
 • mala hrúbka konštrukcie v pomere k rozpätiu;
 • podlahová skladba na tejto doske nemusí mať zvukovú izoláciu;
 • je tepelne zaizolovaná;
 • skryté prievlaky umiestnime do hmoty polystyrénu a nie je ich vidieť;
 • v stropných vložkách bez problému môžeme viesť el. vedenia, vzduchové rozvody rekuperácie, či klimatizácie;
 • pri podlahovom kúrení nepotrebujeme izoláciu;
 • nárast rozpätia nezvyšuje hrúbku dosky;
 • systém je vhodný pre každý druh stavieb;
 • montáž a zabetónovanie stropnej dosky je realizovaná tromi pracovníkmi v jeden deň.
 • je tepelne zaizolovaná;
 • skryté prievlaky umiestnime do hmoty polystyrénu a nie je ich vidieť;
 • v stropných vložkách bez problému môžeme viesť el. vedenia, vzduchové rozvody rekuperácie, či klimatizácie;
 • pri podlahovom kúrení nepotrebujeme izoláciu;
 • nárast rozpätia nezvyšuje hrúbku dosky;
 • systém je vhodný pre každý druh stavieb;
 • montáž a zabetónovanie stropnej dosky je realizovaná tromi pracovníkmi v jeden deň.

Stropná doska ELEGOHOUSE sa navrhuje a zhotovuje tak, aby spĺňala všetky kritéria bezpečnosti a spoľahlivosti vyplývajúce z príslušných STN 15037-4, EN 72 3021 a ISO 9002.

Stropný systém je podobný ostatným montovaným stropom. Pozostáva z nosníkov zhotovených z priestorovo zváranej výstuže typu triangel s betónovou zaizolovanou pätkou. Stropné vložky sú vyrábané z EPS vysokej objemovej hmotnosti. Systém ELEGOHOUSE je chráneným EU úžitkovým vzorom.


Nosníky Garpetnosnik garpet
Pri montáži stropných systémov ELEGOHOUSE používame a tiež odporúčame používať kvalitné pevné stropné nosníky spoločnosti Garpet