Kvalita

S výrobou polystyrénu sa asi najviac v poslednej dobe spája slovo „kvalita". Samozrejme aj naša spoločnosť dbá na kvalitu svojich výrobkov čoho dôkazom je to, že vlastníme certifikát EN ISO 9001:2008.

Hlavný základom kvality našich výrobkov je to, že pri výrobe dodržujeme Slovenskú technickú normu (STN EN 13 163 – Tepelno-izolačné výrobky pre stavebníctvo). Aby sme si boli istý, že naše výrobky spĺňajú požiadavky na kvalitu tak ich pravidelne testujeme vo vlastnom laboratóriu.

Okrem našich vlastných skúšok podstupujú naše výrobky aj skúšku kvality v TSUS Nitra (Technický a skúšobný ústav stavebný) reps. CSI Zlín (Centrum stavebního inženýrství), ktorý skúma či výrobky spĺňajú fyzikálne vlastnosti, ktoré majú mať. Ďalšie skúšky sa vykonávajú v spoločnosti FIRES, ktorá je certifikovanou spoločnosťou v oblasti požiarnej odolnosti a reakcie na oheň s platnosťou pre územie EÚ.

Na základe skúšok v týchto ústavoch naša spoločnosť vydáva vyhlásenie o parametroch, ktoré je prehlásením o tom, že naše výrobky vyhovujú parametrom, ktoré vyžaduje Slovenská technická norma.