EPS 100S

Stabilizované dosky expandovaného polystyrénu EPS 100S sa využívajú na izolácie plochých striech, respektíve podláh s bežným zaťažením. Ich optimálne použitie je tiež na šikmích strechách – izolácia nad krokvami.


Výhody:

 • stabilný rozmer a tvar
 • nízka nasiakavosť
 • rýchle položenie – jednoduchosť manipulácie
 • hrúbky až do 1000 mm


Použitie:
Strecha a stropy

 • šikmé strechy – izolácia nad krokvami
 • ploché strechy s bežným zaťažením
 • šikmé strechy – izolácia medzi a pod krokvami
 • ploché strechy – podkladové vrstvy


Podlahy

 • bez utlmenia hluku s bežným zaťažením


Obvodové steny

 • vnútorná izolácia a jadrová izolácia (medzi stenou a prímurovkou)
 • vonkajšie s mech. upevnenou krycou vrstvou