EPS 50Z

Penový polystyrén EPS 50Z je vhodný na použitie na výplňové tepelné izolácie stien a stropov, pri ktorých nie je požiadavka na zaťaženie tlakom. Výrazne sa odporúča na použitie pri tepelnej izolácii medzi krokvami a pod krokvami a taktiež na zavesené podhľady. Hodí sa taktiež ako dilatácia podláh, konštrukcií alebo ako tepelná izolácia do častí stavebného debnenia.

Výhody:

  • tvarová a rozmerová stabilita dosiek EPS
  • cenová výhodnosť
  • hrúbky až do 1000 mm
  • nízka nasiakavosť


Použitie:
Strecha a stropy:

  • závesné podhľady
  • šikmé strechy – izolácia medzi a pod krokvami
  • výplňová izolácia bez požiadavky na zaťaženie
  • izolácia stropov