EPS spádové dosky a atikové kliny

Spádové dosky sú špecifickým produktom, ktorý sa využíva na dodatočné vyspádovanie alebo dospádovanie plochých striech vyspádovanie a zhotovuje sa z expandovaného polystyrénu typu EPS 100S, EPS 150S alebo EPS 200S.

To aký typ polystyrénu sa na tieto dosky použije je určené tým, aké veľké zaťaženie bude pôsobiť na miesto kde budú použité. Spádové dosky sú vyrábané vždy na základe objednávky klienta nakoľko pre tieto dosky neexistuje štandardný rozmer.

Atikové kliny sa používajú ako prechodové kliny pri zmene ukladania hydroizolácie.