EPS 150S

Tento typ polystyrénu sa využíva na izolovanie podláh a plochých striech s vysokým zaťažením. Využiť sa dajú aj na izoláciu obvodových stien pod terénom s izoláciou proti vode.

Výhody :

 • rýchla a bezpečná manipulácia
 • výrazne nízka nasiakavosť
 • rozmerová a tvarová stabilita
 • hrúbky až do 1000 mm


Použitie:
Strechy a stropy:

 • ploché strechy s vysokým zaťažením
 • šikmé strechy – izolácia nad, medzi a pod krokvami
 • ploché strechy s bežným zaťažením
 • zavesné podhľady


Podlahy:

 • bez utlmenia hluku s vysokým zaťažením
 • bez utlmenia hluku s bežným zaťažením


Obvodové steny:

 • vnútorná izolácia a jadrová izolácia (medzi stenou a prímurovkou)
 • vonkajšie s mech. upevnenou krycou vrstvou