EPS 70F, 80F

Dosky z polystyrénu EPS 70F a 80F majú svoje využitie hlavne pri kontaktných zatepľovacích systémoch. Použiť sa dajú taktiež na vonajšie obvodové steny s mechanicky upevnenou krycou vrstvou.

Výhody:

  • cenová dostupnosť
  • hrúbky až do 1000 mm
  • tvarová a rozmerová stabilita
  • jednoduché bezpečné použitie


Použitie:
Obvodové steny:

  • kontaktné zatepľovacie systémy
  • vnútorná izolácia a jadrová izolácia (medzi stenou a prímurovkou)
  • vonkajšie s mech. upevnenou krycou vrstvou


Strechy a stropy:

  • šikmé strechy – izolácia medzi a pod krokvami