EPS 200S

Polystyrénové dosky EPS 200S Stabil sú veľmi vhodné na zateplenie plochých striech s vysokým zaťažením a podláh s vysokým zaťažením bez utlmenia hluku.

Výhody:

 • hrúbky až do 1000 mm
 • cenová výhodnosť
 • rýchla a jednoduchá manipulácia
 • nízka nasiakavosť


Použitie:
Strechy a stropy:

 • ploché strechy s vysokým zaťažením
 • šikmé strechy – izolácia nad, medzi a pod krokvami
 • ploché strechy s bežným zaťažením
 • zavesné podhľady


Podlahy:

 • bez utlmenia hluku s vysokým zaťažením
 • bez utlmenia hluku s bežným zaťažením


Obvodové steny:

 • vnútorná izolácia a jadrová izolácia (medzi stenou a prímurovkou)
 • vonkajšie s mechanicky upevnenou krycou vrstvou